B2B trgovina

GMT Trgovine z avtodeli Servis. Znanje. Moč.

GMT ECO

Avto in avtomobilski deli v reciklažiV današnjem času je narava vedno bolj in bolj obremenjena z odpadnimi produkti. Zaradi tega se povečuje potencialna nevarnost in ogrožanje narave in ljudi.

V družbi GMT ne ohranjamo samo pozitivnega odnosa do družbene odgovornosti do ljudi, temveč smo pozitivno naravnani še k ohranjanju naravnega okolja, v katerem delujemo.

Okoljska naravnanost se kaže na različnih področjih. Zavedamo se, da je področje avto delov in celotna avtomobilska industrija panoga, kjer nastaja veliko odpadkov. A s primernim pristopom in reciklažo, je to področje lahko zgleden primer okoljske naravnanosti. Ker se podjetje GMT tega zadeva in je dovolj osveščeno, sodeluje na področju ekologije s podjetjem Recikel d.o.o., ki je specializirano za ravnanje z odpadnimi produkti. Recikel d.o.o. organizira zbiranje, odvoz, pripravo in predelavo odpadnih produktov z lokacij naročnikov ali od njihovih pogodbenih kupcev. Obenem skrbi, da naročniki izpolnjujejo zakonske obveznosti pri ravnanju z odpadnimi produkti.

Zmanjšujemo izpuste CO2
GMT je tudi pobudnik uporabe obnovljivih naravnih virov. S solarno tehnologijo - fotovoltaiko, na večih lokacijah svojih poslovnih enot, proizvedemo nekaj krat več elektrinčne energije, kot jo sami porabimo.

Z uporabo fotovoltatike varčujemo pri izpustih CO2 v okolje. Koliko izpustov smo privarčevali, lahko preverite na naših sončnih elektrarnah na Industrijski ulici, Tišinski ulici in Lendavski ulici.
« nazaj ...Prijava na e-obvestila tukaj
Vrsta kupca
* polja z zvezdico so obvezna